Privacy-cookies

Pyrox Industriële Reiniging

Privacy en Cookies

Registreer op onze site

Om gebruik te kunnen maken van de digitale diensten van Pyrox Ovens, vragen wij gebruikers om zich te registreren door bepaalde gegevens online in te vullen. De gegevens die de gebruiker invult in de vakken met betrekking tot naam, bedrijf, mogelijk adres, e-mailadres en telefoon noemen wij de 'registratiegegevens'.

Contactgegevens

Als u, na het lezen van onze privacyverklaring, vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:

Waarom verwerken wij persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door Pyrox Ovens verwerkt voor de volgende doeleinden en wettelijke grondslagen:
  • Deelnemen aan de activiteiten van Pyrox Ovens; (uitvoering overeenkomst)
  • Verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming van de betrokkene)
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Doorgifte aan derden
Wij kunnen de door u aan ons verstrekte informatie aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:
  • Zorgen voor nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte informatie niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie ons in het kader van een onderzoek gegevens opvraagt.

In een dergelijk geval zijn wij verplicht om mee te werken en zijn wij dus ook verplicht om deze informatie te verstrekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Pyrox Ovens bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of wettelijk vereist.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  • Alle personen die namens Pyrox Ovens toegang hebben tot uw gegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.
  • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en het recht om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen die wij van u hebben ontvangen. Boven aan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactpagina van onze website.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte gegevens door ons aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij te laten overdragen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de genoemde verzoeken.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer er een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies naderhand van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct verschijnen, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u om direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

In de kijker

Zo ben je altijd als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws, updates, banen, tips & promoties. Blijf UP TO DATE!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Op deze manier bent u altijd als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws, updates, banen, tips & promoties. Blijf UP TO DATE!

Bekijk de vorige updates

Hoe kunnen we u helpen?

We zijn erg trots op alles wat we doen, controle over producten stelt ons in staat om onze klanten de beste kwaliteit service te garanderen.